Nieruchomości

Co oferujemy?

Podejmując się pośredniczenia w transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, oferujemy klientowi szereg czynności mających na celu znalezienie potencjalnego kontrahenta a następnie zapewnienie właściwej obsługi  od strony formalnej i prawnej transakcji.

W tym celu zaczynamy naszą pracę od oględzin nieruchomości, zakładamy kartę obiektu, w której zamieszczamy szczegółowy opis nieruchomości, badamy stan prawny nieruchomości, ma to na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości mogących utrudnić sfinalizowanie umowy aktem notarialnym.

Kierując się naszą wiedzą i doświadczeniem oferujemy doradztwo w zakresie aktualnych cen rynkowych nieruchomości podobnych, w celu ustalenia najkorzystniejszej ceny ofertowej.

W celu ułatwienia znalezienia potencjalnych klientów, bardzo ważne jest przygotowanie właściwej oferty w tym:

 • dobór mediów i formatów reklamy
 • promocja w serwisach ogłoszeniowych i pozycjonowanie oferty
 • projekt i dystrybucja ulotek dotyczących nieruchomości
 • promocja w mediach społecznościowych
 • czy odpowiednie pozycjonowanie w Google

Gwarantujemy w pełni profesjonalną oprawę wizualną nieruchomości, w tym między innymi takie usługi jak:

 • sesja fotograficzna
 • spacer wirtualny
 • krótkie filmy i animacje promocyjne
 • działania z zakresu home staging

Następnie naszą rolą są działania mające na celu utrzymanie kontaktu z potencjalnymi kontrahentami, poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, spotkania i prezentacje nieruchomości. Są to działania w sposób znaczący oszczędzające czas naszych klientów ale przede wszystkim prezentacja nieruchomości przez doświadczonego pośrednika, w znaczący sposób zwiększa prawdopodobieństwo zawarcia transakcji.

Oprócz powyższych działań do naszych zadań będzie też oczywiście należało przygotowanie wszelkiej  niezbędnej do zawarcia transakcji dokumentacji oraz nadzór nad jej skompletowaniem. Pośród danych, które należy określić oraz dokumentów, które należy przedstawić są między innymi:

 • numery ksiąg wieczystych
 • pełnomocnictwa
 • podstawa nabycia nieruchomości, to jest np.: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających (lub darujących i obdarowanych),
 • wartość rynkowa nieruchomości
 • warunki i data wydania nieruchomości
 • nr konta bankowego sprzedających
 • wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej
 • zaświadczenia o braku osób zameldowanych
 • zaświadczenie o braku zobowiązań wobec wspólnoty lub administracji

A także inne w zależności od rodzaju nieruchomości mającej być przedmiotem transakcji.

Oferujemy kompleksowe usługi pośrednictwa nieruchomości na terenie powiatów Kłodzko, Wałbrzych, Świdnica, Dzierżoniów, Ząbkowice Śląskie, Wrocław, Gdańsk oraz Olsztyn

Nieruchomości

Napisz do nas