Geodezja

Kiedy potrzebujemy skorzystać z profesjonalnych usług Geodezyjnych?

Usługi geodezyjne są potrzebne praktycznie na każdym etapie budowy nieruchomości. Od wyboru i zakupu terenu, aż po ostateczny odbiór budynku. Podstawowymi zadaniami geodety są wytyczenie granic działki, wyznaczenie miejsc przyłączy oraz zlokalizowanie dla ekipy budowlanej obrysu przyszłego domu w przestrzeni. Geodetów najczęściej możemy spotkać podczas wyznaczania dróg oraz infrastruktury drogowej, ale jego rola to nie tylko infrastruktura publiczna. Geodeta rozpoczyna i kończy każdą budowę. Dzięki nam powstają mapy dla projektantów domów, wyznaczamy elementy wchodzące w skład poszczególnych działek i kontrolujemy prawidłowość lokalizacyjną budowy. Usług geodety nie należy mylić z podobnymi, ale tylko z nazwy, usługami badania geotechnicznego gruntu. Te polegają na badaniach właściwości fizycznych, chemicznych gruntu oraz jego wpływu na przyszłą budowlę.

Usługi geodezyjne

W zakresie pomiarów:

  • sytuacyjno-wysokościowych, które są potrzebne do sporządzenia mapy geodezyjnej do celów projektowych, ale również przy rozgraniczaniu oraz podziałach nieruchomości
  • realizacyjnych, które obejmują ustalenie położenia budynku w terenie zarówno w pionie, jak i w poziomie, czyli wytyczenie osi głównych domu i rzędnych wysokościowych
  • inwentaryzacyjnych – wykonuje się je w trakcie i po zakończeniu budowy, obejmują one pomiary wszystkiego, co zostało wybudowane na działce, na przykład przyłączy, domu, a nawet ogrodzenia

Rozgraniczanie i podział nieruchomości:

  • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, na podstawie której rozlicza się i ujawnia w ewidencji stan prawny gruntu
  • wykonywanie wyrysu z ewidencji gruntów, potrzebnego do księgi wieczystej
  • geodezyjna obsługa inwestycji
  • geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
  • redakcja map

Oferujemy kompleksowe usługi geodezyjne na terenie powiatów Kłodzko, Wałbrzych, Świdnica, Dzierżoniów, Ząbkowice Śląskie, Wrocław, Gdańsk oraz Olsztyn

Geodezja

Napisz do nas
Zadzwoń do nas